Kompresyon testi birkaç farklı yöntemle yapılabilir.

1- BUJİLERDEN BASINÇ OKUMA : Bujiler sökülerek yerine bir manometre 7 basınç ölçme aleti bağlanır ve marşa basılır. Bu işlem bütün bujiler için tekrarlanır ve aradaki farklar kıyaslanır.

Yeni teknoloji araçlarda bujilere ulaşmak ve sökmek zor olduğu için kullanışlı değildir.

2- VOLTAJ / AKIM İLE SİLİNDİR KIYASLAMA : Osiloskop ile silindir kıyaslaması yapılır. Bu yöntem birkaç farklı şekilde yapılır.

  • Voltaj okuma yöntemi : Marşa basılırken eğer bütün silindirler iyi durumda ise, marş esnasında her bir silindirin akü voltajını eşit miktarda düşürmesi gerekir. Eğer bir veya birkaç silindir zayıf ise, marş esnasında o silindirin voltaj düşümü az olacaktır. Dolayısıyla marşa basılırken eğer akü voltajı dikkatli bir şekilde okunur ve kaydedilirse, zayıf olan silindirler tespit edilebilir. Ancak kaç nolu silindirin zayıf olduğu tespit edilemez.
  • Senkronize voltaj okuma yöntemi : Voltaj yönteminde şayet buji kablosuna veya o silindire giden kablolardan birisine tetik sinyali almak için bir bağlantı yapılırsa bu durumda hem silindir kıyaslama işlemi yapılır hem de kaç numaralı silindirin zayıf olduğu tespit edilir.